Hmyzí hotely

" jsme prostě malí, vyrábíme ručně, respektujeme přírodu a nasloucháme"

Hmyzí hotely

Vyrábíme hmyzí hotely pro samotářské včely přesně podle technologických parametrů určených Českou společností entomologickou. Pro výrobu hmyzích hotelů využíváme suché dřevo v rozdělení tvrdého a měkkého dřeva a vrtáme různé průměry děr přesné hloubky pro potřeby včel. Vyplňujeme rákosem. Rámy vyrábíme ze smrkového dřeva a natíráme ekologicky nezávadnými barvami.

Standardní rozměr výplně je na ploše 40 x 50 cm s nohami s výškou 50 cm. Vyrábíme i bez nohou s možností přidělání na vyvýšené místo. Hmyzí hotel je nutné umístit na jížní stranu s dostatkem slunečního svitu.

Veškeré hmyzí hotely jsou vyrobeny ručně.


Úzce spolupracujeme s Českou společností entomologickou na výrobě hmyzích hotelů. Hlavní spolupráce spočívá v konzultaci přesných parametrů a technických postupů při výrobě. Hmyzí hotely nabízené na trhu nejsou plně funkční a zvolené materiály neposkytují pro hmyz patřičné útočiště. Hmyzí hotely vyrábíme tak, aby byly plně funkční a využívané pro samotářské včelky.

Samotářské včely

Samotářské včely jsou druh včel, které se vyznačují tím, že nežijí ve velkých koloniích jako včely medonosné. Na rozdíl od včel medonosných, které žijí ve velkých společenstvích a mají složenou sociální strukturu, samotářské včely preferují život osamoceně. 

I když se samotářské včely nemusí zdát tak významné jako včely medonosné ve společenských koloniích, hrají klíčovou roli v ekosystémech a v lidském zemědělství. 

Opylování: Samotářské včely mají klíčovou úlohu v procesu opylování. Stejně jako včely medonosné přenášejí pyl z květu na květ, což je nezbytný proces pro tvorbu plodů a semen u mnoha rostlin. Opylování je nezbytné pro rozvoj mnoha rostlinných druhů, včetně mnoha plodin, které jsou důležité pro lidskou stravu.

Biodiverzita: Různé druhy samotářských včel mohou být přizpůsobeny opylování specifických druhů rostlin. Tím přispívají k biodiverzitě, což je klíčový faktor pro stabilitu ekosystémů.

Zemědělství: V zemědělství jsou samotářské včely významné při opylování mnoha plodin, včetně ovoce, zeleniny a ořechů. Opylování těmito včelami může zvýšit výnosy plodin a zlepšit kvalitu plodů.

Ekosystémové služby: Opylování poskytované samotářskými včelami je příkladem ekosystémové služby, která přináší prospěch lidem i přírodě. Tyto služby zahrnují udržování plodivosti rostlin, podporu biodiverzity a poskytování potravy pro jiné organismy v potravních řetězcích.

Ochrana prostředí: Samotářské včely a jiní opylovači mohou být indikátory zdraví ekosystémů. Jejich studium může pomoci sledovat změny v prostředí, včetně vlivů jako jsou pesticidy, změny klimatu a ztráta přirozeného prostředí.

Foto: Petr Šípek